AJUDES A AUTORS

L’Associació Cultural Centelles i Riusech (ACCR) ha engegat una línia de col·laboració amb els autors que editen o publiquen treballs relacionats amb la història o el patrimoni cultural d’Oliva. Aquesta col·laboració és econòmica i sufragarà un percentatge del cost d’edició de l’obra. A canvi, la publicació deurà inserir l’anagrama de l’ACCR en la contraportada. A més a més, l’autor farà entrega a l’ACCR d’un nombre indeterminat d’exemplars, xifra que s’acordarà entre ambdues parts.

Tanmateix, la cooperació amb els autors no es farà sempre en els mateixos termes i s’estudiaria cas per cas, però quedarà supeditada a una valoració global del treball, tant pel que fa a la temàtica com a la seua qualitat.

D’antuvi, aquesta iniciativa està oberta a tots els autors, siguen socis o no de l’ACCR, amb l’objectiu de facilitar la publicació de treballs inèdits que aporten nous coneixements sobre el nostre passat i que, al mateix temps, facen valdre el compromís i la tasca de l’ACCR en pro de la història i cultura locals.

Els autors interessats a rebre el suport de l’Associació Cultural Centelles i Riusech per a les seues publicacions, hauran de contactar amb aquesta mitjançant el correu electrònic info@centellesoliva.es, on exposaran les característiques del projecte.