Aquestes dades són per a completar la vostra fitxa personal

De conformitat amb el que estableix la LOPDGDD, l’informem que les seues dades personals i adreça de correu electrònic formen part d’un fitxer, el responsable del qual és l’Associació Cultural Centelles i Riusech. La finalitat del fitxer és mantindré una fluida comunicació entre l’associació i l’associat, així com facilitar la tramesa d’informació per part de l’associació sobre les diferents activitats que aquesta organitza. Si ho desitja, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic info@centellesoliva.es, on deurà indicar en la línia “Assumpte” el dret que desitja exercitar.

Un cop emplenat us enviarem l'autorització bancària, fes-nos-la arribar i ja seràs soci.
Moltes gràcies per la teua col·laboració