L'Associació

El 25 de novembre de 1995 es presentava a la Casa de la Cultura d’Oliva, davant d’un reduït grup de persones vinculades al món cultural local, una nova entitat que sota el nom d’Associació Cultural Centelles i Riusech tenia com a objectius bàsics la recuperació i protecció del patrimoni cultural oliver.

L’Associació Cultural Centelles i Riusech té com a objectius bàsics la recuperació i protecció del patrimoni cultural oliver. Aquests són alguns dels treballs realitzats des de la seva fundació

Beca Serafí de Centelles

Aquesta beca vol proporcionar un ajut econòmic a aquells investigadors/es que desitgen realitzar una aportació al coneixement de la nostra història.

Vore més

Publicacions

Una altra de les aportacions de l’associació, per tal de recollir treballs d'investigació i difusió, dona lloc a diferents publicacions.

Vore més

Distinció Honorífica

Creada per reconèixer la tasca desenvolupada per una entitat, persona o grup de persones en pro del nostre patrimoni material i immaterial .

Vore més

Jornades formatives

A més, l’Associació Cultural Centelles i Riusech, ha organitzat diferents jornades sobre la història dels Centelles i sobre patrimoni arquitectònic, entre altres.

Vore més

Exposicions

Diferents exposicions també formen part del treball realitzat per l'associació.

Vore més

Concerts

Celebrats amb motiu del lliurament de la Distinció Honorífica i organitzats per l’Associació. Durant uns anys, aquests concerts, van estar patrocinats per la Regidoria de Patrimoni de l’Ajuntament d’Oliva. Se celebraven cada any en llocs diferents. Totes les esglésies i convents d’Oliva han acollit algun dels concerts de l’Associació. També el Centro Olivense, el Centre Polivalent i la Casa de la Festa.

Vore més