Friso

La nostra història

El 25 de novembre de 1995 es presentava a la Casa de la Cultura d’Oliva, davant d’un reduït grup de persones vinculades al món cultural local, una nova entitat que sota el nom d’Associació Cultural Centelles i Riusech, tenia com a objectius bàsics la recuperació i protecció del patrimoni cultural olivà.
Iniciats els tràmits per a la seua legalització, el 31 de gener de 1996 ens arribava la confirmació definitiva de la legalització dels seus estatuts i el número amb el qual quedava inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat Valenciana.
Dies més tard, el 9 de febrer, es feia la seua presentació pública, en un acte celebrat al Centro Olivense al qual va assistir un nombrós públic i on es van recollir la major part de les subscripcions. Actualment som uns 120 socis.
Des d’aleshores, l’Associació ha creat la Beca Serafí de Centelles per tal de proporcionar un ajut econòmic a aquells investigadors/es que desitgen realitzar una aportació al coneixement de la nostra història. Fins ara han estat cinc les beques atorgades de les quals l’Ajuntament d’Oliva ha publicat la primera, Els Comtes d’Oliva a Sardenya de Josep Sendra i Molió. I el CEIC Alfons el Vell la segona: LA GUERRA I ELS CAVALLERS. Els Centelles, el Comtat d’Oliva i la defensa del Regne de València de Juan Francisco Pardo Molero.
La revista Cabdells, és una altra de les aportacions de l’associació per tal de recollir aquells treballs que per la seua extensió no donen lloc a una publicació i que tanmateix resulten de gran interès per a la recuperació de la nostra memòria històrica. Se n’han publicades deu.
La Distinció Honorífica, creada per reconèixer la tasca desenvolupada per una persona o grup de persones o entitat en pro del nostre patrimoni. Fins hui han estat concedides 14 distincions. I s’hi ha reconegut la tasca per la recuperació del patrimoni material i immaterial com ara l’arquitectura , el patrimoni religiós,, la música, els ball populars, la llengua, i fins i tot, en dues ocasions, ha estat lliurada a dues famílies que han fet donació a la ciutat de peces importants pertanyents a l’antic palau dels Centelles.
A més, l’Associació Cultural Centelles i Riusech, ha organitzat en dues ocasions unes Jornades sobre la història dels Centelles i el comtat d’Oliva( en 1997 i 1999)i en dues ocasions més unes Jornades sobre patrimoni arquitectònic (en 1998 i 2001). Així mateix ha organitzat recentment els actes del IV Centenari de l’expulsió dels moriscos (2009).
Recentment a Organitzat els actes commemoratius del 250 aniversari del naixement de Gabriel Ciscar i Ciscar, amb diversos actes entre els quals cap destacar Unes Jornades d’Història sobre Gabriel Ciscar i una exposició: Gabriel Ciscar i Circar, l’home, el marí, el polític. (2010)
No cal dir la important tasca realitzada per l’Associació en la recuperació del patrimoni cultural vinculat al Palau dels Centelles d’Oliva i a la història de la família. La publicació del llibre el Palau dels Centelles d’Oliva en 1997 i l’exposició el Palau Comtal d’Oliva celebrades a Oliva i Nova York entre 1999 i 2000 en són una bona mostra.
Finalment cal tenir en compte la participació de la nostra Associació en diferents fòrums de debats sobre el patrimoni cultural. I la seua integració a la Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià, una entitat cultural que intenta relacionar les diferents entitats culturals d’arreu del nostre país i a la vegada crear iniciatives de participació conjunta.