En aquest apartat podeu consultar les propostes que l’Associació Cultural Centelles i Riusech ha elevat a les administracions públiques. 

Açí podreu trobar un dossier amb un resum dels 25 anys de la història de l’Associació.

Dossier actualitzat Centelles