Daily Archives

30/11/2021
  • Departament de Biblioteques i Arxiu

    Des del Departament de Biblioteques i Arxiu, que encapçala Julio Llorca , s’ha adquirit un conjunt epistolar de quaranta-set cartes, remeses per diversos actors a José Ciscar i Oriola, amb el títol “Caballero de la Real Maestranza de Valencia” i “Caballero Maestrante de la Real” acompanyant el nom del destinatari.

     Les cartes estan datades entre els anys 1823…