Departament de Biblioteques i Arxiu

Des del Departament de Biblioteques i Arxiu, que encapçala Julio Llorca , s’ha adquirit un conjunt epistolar de quaranta-set cartes, remeses per diversos actors a José Ciscar i Oriola, amb el títol “Caballero de la Real Maestranza de Valencia” i “Caballero Maestrante de la Real” acompanyant el nom del destinatari.

✍️ Les cartes estan datades entre els anys 1823 i 1843 i foren remeses des d’Oliva, Gandia, Jerez de la Frontera, Santo Domingo de la Calzada, Logroño, València i Alacant. Amb continguts diversos, alguns de caràcter polític o familiar, i altres aspectes econòmics, o assumptes derivats de l’arrendament de finques, com ho són les cartes remeses des d’Oliva.

🗣 El regidor de Biblioteques i Arxiu, Julio Llorca, ha destacat que amb aquesta adquisició es complementa la història i la memòria d’una de les famílies més il·lustres d’Oliva en el segle XVIII i XIX. “Aquestes cartes contenen informació d’una època de la qual no en tenim quasi, per la desaparició de l’arxiu durant la Guerra Civil Espanyola. És per això que aquestes cartes són clau per anar recuperant a poc a poc part de la història del nostre municipi”.